Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw privacy of de afhandeling van zaken, dan kunt u contact met mij opnemen.

Klachten worden direct in behandeling genomen en afhankelijk van de klacht wordt er naar gestreefd deze binnen 3 a 4 weken naar tevredenheid op te lossen.

Ook kunt u altijd uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk daarvoor op; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Print Friendly, PDF & Email